Image from Giacomo Patri, White Collar

SilenceSpeaks173web.jpg

Title

Image from Giacomo Patri, White Collar

Date

1940

Creator

Giacomo Patri